жилищна застраховка

Какъв е смисъла от жилищните застраховки?

Други Интериорни Идеи

Много хора смятат, че когато една застраховка е задължителна то само тогава е важно да бъде сключена полица. В останалите случаи, когато се препоръчва поради конкретен риск ползването на застрахователни услуги като, че ли се отлагат подобни разходи. Но имайки предвид, че срещу природата и злоумишлените действия на трети лица трудно бихме могли да прогнозираме какво би се случило с имуществото ни, то именно в подобни моменти човек е добре да размисли и да предприеме адекватни действия именно със сключването на конкретния вид застраховка. Докато при автомобилните го ма задължителния елемент то при жилищното застраховане нещата са по-скоро препоръчителни. Разбира се, добре е да имаме опция, с която да извършим превенция и да защитим дома и покъщнината си.

А една жилищна застраховка се оказва доста приемлив вариант особено при едни от най-типичните рискове, които биха могли да ни споходят. А такива са земетресения, пожар, наводнение, проблем с ВиК или електрическата инсталация, кражби и други. Възможностите, които клиентите получават със сключването на такъв тип застрахователна полица е да възстановят причинените от авария или набезите на крадци причинени материални щети.

застраховка

Домашното застраховане у нас спрямо други европейски страни е в изключително нисък процент. Това показна ниска застрахователна култура и до голяма степен недоверие в това, че срещу минимална премия можем да си гарантираме обезщетение, което да е съпоставимо с възникналата щета. На пазара у нас има не малко компании, които се ползват с добро име. И въпреки това са малко клиентите, които избират да си направят жилищна застраховка. Една, когато ни споходи някаква беда изпадаме в състояние, което наистина би могло да ни провокира ежегодно като задължителен ангажимент да сключваме застраховка, която да защити нашия дом, мебели и техника.

Токов удар, който причинява повреда на електроуредите, наводнение – причинено от пороен дъжд или пък от съседска немарливост. Никак не са малко онези вероятни причини, които биха довели до сериозни разходи, които при липса на застраховка ще се наложи сами да платим.

Схемите на сключване за жилищна застраховка е под формата на договор, в който застрахования се съгласява срещу съответната застрахователна премия застрахователя да поеме ангажимент за изплащане на обезщетение при възникване на някои от описаните рискове, увреждащи мебелите, техника или жилището на застрахованото лице. Важно е да имате предвид, че са много важни общите условия на компанията, с който сключвате договорни отношения. Има освен традиционните рискове и такива, при които се изисква и самоучастие. Такъв е риска „земетресение“, който например в зони с повишен риск от такива природни бедствия този процент би могъл да бъде и по-висока.

Каквито и рискове да изберете за вашата жилищна застраховка то при всички случаи този договор би ви донесъл много повече спокойствие и сигурност.