софтуер

Как да защитите търговската си марка?

Други

Регистрацията на търговска марка е сериозен процес, който обаче има срок. В хода на пазарна икономика не са малко фирмите, които следят за изтичане срока на дадена за да могат да заявят интерес към утвърдена, печеливша и гарантираща икономическа изгода. Разбира се това води до възникване на конфликти за нарушаване на интересите на компаниите. Точно предвид това се въвежда софтуер за наблюдение на търговска марка, който има много важна и съществена роля за следенето на подаваните заявки за регистрация, отнасящи се до конкретен бранд, лого, идентификация.

В какво се състои мониторинга на търговска марка?

Реално всеки може да подаде заявка за регистрация на търговска марка. Като цяло Патентното ведомство и Службата да интелектуална собственост на Европейския съюз не извършват проверка за това дали има идентична или сходно заявена търговска марка. И в даден момент се получава едно припокриване на заявената, което води д съответните конфликтни ситуации.

Предвид улеснение на притежателите на търговски марки се въвежда софтуер за наблюдение, при който се извършва контрол на подаваните заявки и по този начин се елиминират потенциални неправомерни действия. Софтуерът извършва мониторинг на опитите за подаване на заявление за регистрация на същата или аналогична търговска марка, което от своя страна може да:

 • Накърни репутацията ви;
 • Да обърка потребителите;
 • Да доведе до загуба на пазарен дял.

Приоритетно е да се вземат под внимание всички аспекти и предложения, които имат отношение към това да бъде защитено правото ви като основен титуляр на бранда, който сте разработили. Разбира се предвид това, че софтуера е платен и не всеки има достъп до него е важно д подчертаем, че можете да заявите такъв мониторинг във фирмите, които предлагат такава услуга.

Начин на извършване на мониторинг чрез софтуер

бранд

Това, което прави софтуера е да провежда ежемесечен контрол на подадените и заяви регистрации на търговски марки. Това е доста важен етап, тъй като се характеризира с идентифициране на всички сходни и заявени марки, които се отнасят именно до припокриване с вашата търговска марка.

Софтуерът представляват сигурен и надежден инструмент, на който можете да разчитате за даде информация, която е необходима за ответната реакция, която следва да предприемете. А това от своя страна има значение за притежателите за да могат да имат време и да защитят правата си като собственици на конкретния бранд. Що се отнася до данните, които софтуера ще ви предостави то те се отнасят до:

 • Имената на лицето, което е подало заявлението за регистрация?
 • Номер на заявката и дата на подаване;
 • Изображение на търговската марка, лого;
 • За какъв тип стоки и услуги се касае;
 • Срок за подаване на опозиция и оспорване на вече подаденото заявление.

Както става ясно от изложеното сега имате възможност да вземете нещата в свои ръце и да си осигурите една наистина ефективна и сигурна мярка по отношение на това да се вземат под внимание всички навременни действия, които бихте могли да приложите що се отнася до правомерната защита на вашия бранд.

Стойност на услугата

Компаниите, които предлагат такъв тип услуги наистина не са малко. Въпросът е в това да се доверите на онази, която е наясно с вшия казус. А това е най-лесно изпълнимо предвид това, че сте използвали представителство за регистриране на търговската ви марка. И реално мониторинга чрез софтуер е последваща дейност, която гарантира защитата срещу потенциални посегателства от конкуренти.

По този начин можете да бъдете спокойни. Самата слуга чрез прилагането на софтуер ви информира не само за това какви са подадените заявления за регистрация в българското Патентно ведомство, но и относно:

 • Съдържанието на патентните ведомства в Европейския съюз;
 •  Подадени заявки за интелектуална собственост в ЕС;
 • Достъп до бюлетина на Световната организация за интелектуална собственост и други.

Тарифата за мониторинг услугата е годишна и се определя на база специфика на дейността ви и това дали имате договорни отношения с компанията, която борави със специализирания софтуер.