Необходимостта от видеонаблюдение на служителите по време на работа

Дрги Интериорни Идеи

Навлизане в личното пространство, необходимост или пък каприз на работодателя е инсталирането на видеонаблюдение на работното място? Въпросът е наистина много актуален и спорен и в днешната статия професионалистите по охрана на обекти VIP Security дават отговор на тези така интересни питания. За да се намерят правилните отговори ще започнем с малко статистика. Знаете ли , че в 60% от случаите на кражби на офис техника, парични средства и ценности е извършено именно от служители на фирмата. Напоследък доста работещи се попадат в една престъпна схема и причините за това могат да бъдат наистина много. Едни от най-популярните са свързани с това, че служителя е недоволен от получаваното възнаграждение, чувства се неоценен и подтиснат в средата, в която работи. Този фактор е част от статистиката и няма как да го пренебрегнем. Действително икономическата криза у нас е във висока степен и по този начин обикновения трудещ се човек попада притиснат до стената. Трудно работодателя би избегнал подобно деяние, но съветите от ВИП Секюрити могат значително да намалят намеренията на служителите да извършат кражба или друг вид престъпление.

Това облагодетелстване за чужда сметка може да бъде организирано, като основен да е служителя в компанията, който да съдейства на трети лица да извършат замисленото. Това може да е например неволния пропуск за пускане на алармената система след работно време или да се използват клиенти, които вместо да заплащат закупения продукт да го получат като подарък, като това ощетява работодателя. Доста интересни като случаи е е налагало служителите на VIP Security да разплитат и съвместно с психолози и органите на МВР действително се установява, че главните действащи лица са служители на компанията. Затова едно от ефективните решения е да се постави видеонаблюдение. Действително един работник не е доволен, че ще бъде наблюдаван как работи, но дали пък работодателя би се съгласил да бъде ежедневно ограбван? Наистина е доста спорен момента и като водещ в охранителния бранш през годините ВИП Секюрити дава безценни съвети на бизнеса как да бъдат в максимална степен ограничени тези действия. Монтирането на камери в офиса, магазина, работния цех са една превантивна мярка, която работи безотказно. Практиката показва, че драстично намаляват загубите от кражби от факта, че са поставени техника за видеонаблюдение. Разбира се места като съблекални и санитарни помещения не подлежат на такъв контрол, защото действително е недопустимо според VIP Security да се използва такава техника в такива помещения. Но пък там където има някаква предпоставка да бъде извършен акт, който да ощети работодателя е повече от необходимост. ВИП Секърити ще посъветва и ще изгради видео наблюдение, което да бъде превенция срещу всякакви злоупотреби и измами.