имуществено застраховане

Основни видове имуществени застраховки

Други Интериорни Идеи

Имуществените застраховки са широко понятие, което много голяма част от потребителите свързват с битова техника, мебели и всичко онова, което може да бъде застраховане в едно жилище. Всъщност параметрите и обхвата на типа полици, касаещи имуществото е доста голям и се отнася не само до физическите лица, но и до бизнес оборудване, застраховка на пари, земеделска продукция и култури както и много други. Всяка една имуществена застраховка има своите предимства и в днешната публикация ще ви запознаем с тях, за да осъзнаете, че наистина е превенция и важен фактор да се ползват с цел защита на нашата собственост.

застраховки
  1. Комбинирана застрахователна полица „Имущество”- това е една от все понабиращите скорост и популярност застраховки. Както знаете бизнес средата у нас е доста динамична и ако днес сте предприемач с идеи и завиден успех, то утре нещата могат да бъдат с отрицателни стойности. Ето вариант за застраховане на бизнеса, която касае материални загуби както  и прекъсване на бизнеса, поради лошо икономическо състояние на фирмата.
  2. КАСКО на строителни и земекопни машини. Определено този вид имуществена застраховка също касае конкретен бизнес. Както при всеки фирмен автомобил така и тук има висок риск от инциденти. Затова е правилно да се предприемат адекватни действия, които да намалят загубите при евентуално настъпване на някои от на пръв поглед нетипичните застрахователни рискове. А такива са късо съединение, грабеж, умишлено увреждане на техниката, механични повреди, палеж, удар от мълния и други.
  3. Доста интересна имуществена застраховка е тази касаеща загуба или повреда на пари, които са съхранявани в трезори, касови апарати, банкомати, каси и други.
  4. В категориите имуществена застраховка попадат и полици, които се отнасят до всякакъв тип електронно оборудване. А рисковете освен традиционните, причинени от климатични промени и злоумишлени действия могат да бъдат и специфични като например разходи направени при претърпени загуби от кражба на носител на информация и други.
  5. При много строителни обекти е приоритет да се направи застраховка на имуществото, което е обект на влагане в изграждането на една сграда. Това са материали, оборудване, чиято роля наистина е решаваща за строежа съобразно крайния срок за издаване на обекта. Интересен е момента, че този тип застраховки могат да включат дори човешкия фактор като например грешка при проектиране или некачествено изпълнение на някоя от инсталациите.
  6. Разбира се, няма как да пропуснем и имуществените застраховки за дома. Обикновено те са комбинирани и касаят като жилището така и личното имущество, което ползваме ежедневно. битова техника, компютърна техника, пари, ценности, произведения на изкуството. Можете да застраховате всичко това стига да го опишете и включите в клаузите на имуществената застраховка.