заем без доказване на доход

Какви възможности ни дава кредита без доказване на доход?

Кредитиране за Обзавеждане

Банковите кредити по презумпция се считат за много по-сигурни от тези, предлагани от фирмите за бързи кредити. През последните години обаче конкуренцията на пазара даде доста висока заявка за това и гледаните с лошо око заеми да придобият самоувереност и наистина да заемат челни позиции в микрокредитирането. Една от основните положителни страни е в това, че можете да получите кредит без доказване на доход. Поне веднъж в живота ви се е налагало да си имат е вземане-даване с банки. Тромавата процедура по одобряване на кредит и изискването за купища документи, които трябва да докажат, че сте наети по трудово правоотношение, съпруга ви също е нает на постоянен трудов договор и освен това имате и гаранти, които евентуално да поемат задължението Ви са в състояние още при мисълта да потърсите банков кредит да ви откаже от това желание. И именно поради това фирмите за бързи кредити бързо печелят доверието на потребителите, тъй като наистина е огромно облекчение да елиминирате фактора доказване на доход.кредит без доход

А лихвите, които банките предлагат са наистина по-ниски, но пък тук в даден момент клиента осъзнава, че не си струва да губи твърде много време за да получи отказ именно заради това, че не може да докаже регулярните си месечни доходи. Като се има предвид това, че таксите и лихвите по краткосрочните кредити, предоставени от небанкови институции са малко по-високи, но пък тук срока за одобрение и получаване е до няколко минути, и освен това няма нужда да представяте служебни бележки за доходите си шест месеца назад то определено имате вече конкретна причина да се възползвате именно от кредит без доказване на доход.

Кандидатстването за този вид заем е само срещу лична карта. Вариантите, които фирмите за бързи кредити предлагат са два. Единия е за под вида кредит, който е известен като „пари до заплата“. Размера му е до 1000 лева, което на практика дава възможност да се възползвате от тази не малка сума за да покриете разходите си до получаването на възнаграждението си за месеца. Другия модел на тези микрокредити без доказване на доход са типа с възможност за получаване на сума до 4000 лева. Така че ако имате нужда от покупка на нови мебели или пък искате да направите бърз козметичен ремонт на дома то този заем е перфектното решение за вашите потребности. Без досадни документи, без излишни разходи кандидатствате онлайн и получавате одобрение до минути. Заслужава си да вземете кредит без доказване на доход само срещу лична карта.