котел на твърдо гориво

Топлина за дома – котел на твърдо гориво за оптимизиране ан разходите

Други Интериорни Идеи

За градския човек е странно през 21 век все още да има хора, които се отопляват на твърдо гориво, но е факт, че в много села и малки населени места отопляващи се на дърва и въглища. Традициите при изработка на печки и камини, използващи такова гориво у нас са с дълбоки корени. Ефективността обаче от старите уреди не е толкова голяма и днес ще представим по-добрите иновативни варианти, с които можете да оптимизирате разхода на гориво. Доста добър пример за отопляване са котли на твърдо гориво, с които домакинството може да отоплява по-голяма площ, а освен това потенциала е да се сведат до минимум и физическата ангажираност, загубата на време спрямо поддържката и обслужването на уреда.

Отличителни белези на котлите на твърдо гориво

Знаете, че подобрен вариант на печките и камините на дърва са тези на пелети. Действително процента на хората, които  ще предприемат подмяна на стари уреди с такива на био и много по-екологично гориво са значителен процент. Но що се отнася до това, че горивния източник е неприложим при конкретни условия то определено е важно да се отбележи, че наистина има смисъл от смяна, но с котел на твърдо гориво. Длъжни сме да споменем, че котлите на дърва са сред водещите екологични модели, тъй като съобразно европейското законодателство те отговарят на изискванията на стандартите за екодизайн. Това образно казано означава, че тези уреди също са подобрени по отношение на опазването на околната среда като целта им е да намалят с до минимум 20 % освобождаваните при горене вредни емисии.

котел

До тук визирахме някои основни белези на уредите на твърдо гориво като:

 • Екодизайн;
 • Спестяване на ангажираност и време за зареждане и обслужване;
 • Отопляване на по-големи площи, тъй като те могат да се свързват налични или новоизградени инсталации за централно отопляване;
 • Намаляване на разхода на гориво;
 • Свеждане на количествата вредни въглеродни емисии с до 20 % по-малко.

До тук описаните аргументи са основателни за това домакинствата да намерят по-разумен начин за да оптимизират своите разходи и да не се отдават до такава голяма степен на поддръжка, почистване и ангажираност към самия уред.

Как да изберете котел

Ключовите особености, които са водещи при покупката на котли на твърдо гориво до някъде са идентични с тези, които са характерни за останалите отоплителни уреди. Предвид това, че се използват дърва и въглища специфичното тук е в това, че наистина е важно да се отбележи адаптивността и местоположението на котела. За разлика от останалите печки и камини тук при котите е характерно това, че за да работи ефективно един уред това, което е необходимо е да се обособи специално място, което наистина да бъде подходящо. Често такива пространства са далеч от основните помещения за отопляване като идеята е да се намали разпространението на прах и мръсотия.

За да се изберете оптимално високоефективен уред това, което е нужно да вземете предвид са:

 • Обща квадратура на имота, който се отоплява;
 • Местоположение на котела;
 • Особености, свързани с количество гориво, което е необходимо за работа на уреда;
 • Възможност за използване на горелка на пелети;
 • Контрол на уреда – новите модели са подобрени и автоматизирани, което позволява по-адекватно управление;
 • Марка на уреда – също е решаващ този фактор, тъй като от това зависи дали производителя има сертификат за еко дизайн, който удостоверява принципа на екологична работа.

Разбираемо е днес домакинствата да търсят методи за оптимизиране на разходите. А повод за това да се погрижите за природата и да си осигурите топлина и комфорт е именно решението да се инвестира в подходящ уред. Котлите са перспективни и могат да осигурят не само топлина, но и гореща вода за битови нужди.