счетоводство

По-добра алтернатива ли е наемане на външен счетоводител за фирма за мебели?

Други

Какъвто и бизнес да решите да правите то имайте предвид, че ще се наложи да използвате услугите на счетоводител. Все повече предприемачи, които развиват малък до среден бизнес се възползват от външни фирми. Причините за това се дължат на по-изгодните цени както и спазване на нормативната уредба съобразно спецификата на извършваната дейност. Ако сте дърводелец и искате да се развивате в тази област като си направите цех за направа на обзавеждане то имайте предвид, че прилагането на услуга счетоводство на производство на мебели е от особена необходимост. В какво се изразява спецификата на този тип финансово отчитане ще ви запознаем в днешната тема.

Защо имате нужда от професионален счетоводител?

Отчетността при производствената дейност като цяло е доста по – специфична. Тук се касае не само за търговия с готов продукт, но и неговата изработка. За да имате яснота по отношение на това до колко печеливша е дейността ви е необходимо да се вземат под внимание някои съществени особености.

Професионалните счетоводители са наясно с това как да разкрият достатъчно счетоводни статии, които са свързани с производствената ви дейност. Не е въпрос само на отчитане на приходи и разходи, а е важно да се отговори на редица въпроси като:

 • Вид на вложените материали;
 • Използване на консумативи;
 • Влагане на крепежни елементи;
 • Използване на механизми;
 • Закупуване на машини и инструменти за производствената дейност;
 • Влагане на труд;
 • Други производствени разходи и т.нат.

Всички тези неща имат съществено значение за това да можете да сте сигурни в реалната себестойност на продукта. Определено това, което би било полезно и носещо удовлетворение от работата е да реализирате добра печалба.

А самото отчитане на разходите и приходите се генерира като цифрова стойност в съответната счетоводна програма, с която работи счетоводната кантора. До голяма степен това облекчава административните ви ангажименти, тъй като те са поверени на специалисти с опит и способност да се справят отлично.

Още причини да използвате външна услуга

финанси

Всеки бизнес в сферата на производството на мебели може да се разгледа като специфичен. Има големи компании, които изработват всякакви видове мебели. Те могат да си позволят да наемат на трудов договор специалист, който да е ангажиран с воденето на счетоводната отчетност на фирмата.

При по-малките и средни като капацитет на производствена дейност компании нещата са далеч по-свити като разходи. В случая е много по-ефективно да се вземат под внимание услугите на външна фирма отколкото да бъде нает на постоянен договор счетоводител. Значително по-рентабилно е да се инвестира в услуга, която е всеобхватна и се тарифира съобразно спецификата и обема на работа отколкото да се плащат излишни средства за наемане на персонал и откриване на счетоводен отдел.

Външната услуга е по-добрата алтернатива в такива ситуации предвид факта, че:

 • В счетоводната кантора ще бъдете обслужени коректно и професионално;
 • Всички срокове за изпълнение и подаване на декларации и справки ще бъдат съобразени с особеностите на производствената ви дейност;
 • Разполагате с възможност за водене и на ТРЗ в случай, че във фирмата има и други наети лица;
 • Изготвят се годишни финансови отчети;
 • Предоставя се информация при одити и ревизии.

Изобщо напълно и изцяло поверявате в ръцете на счетоводната кантора всичко онова, което е пряко свързано с осигуряването на практични, функционални и удобни решения, които са задължителни за да бъде легитимно представена фирмата ви като производител на мебели.

Като се има предвид, че мебелните предприятия у нас никак не са малко то е определящо да можете да се справите с конкуренцията на пазара. Действително има редица фактори, които са пряко свързани с това, но в случая ролята на счетоводителя е решаваща. Благодарение на компетентността на специалистите можете да разчитате на съвети, които да ви насочат към подобряването на условията за работа, оптимизиране на разходите и гаранция за добра печалба.

Какво включва финансовата отчетност при мебелните фирми?

Когато говорим за такива услуги, които могат да ви гарантират прецизно и коректно отчитане на финансовата страна на дейността ви е добре да имате предвид, че коректните професионални компании предоставят обслужване на високо ниво.

Включените услуги са свързани с:

 • Регистрация на фирма;
 • Съдействие за подготовка на документация, свързана с издаването на разрешителни;
 • Финансово отчитане на дейността;
 • Зачисляване на машини и инвентар с съответните дневници, начисляване на амортизации и други;
 • Управление на разходите;
 • Изготвяне на документи в случай, че имате нужда от кандидатстване за кредит;
 • Водене на ТРЗ и личен състав;
 • Изготвяне на ведомости и обработка на заплати;
 • Предоставяне на съответната данъчна информация пред НАП и други контролни органи;
 • Издаване на платежни за осигурителни вноски и други.

Изобщо не са малко нещата, които следва да имате предвид, когато става въпрос за такъв тип дейности и решения, които имат отношение към работата ви. доверените професионални компании ще подпомогнат развитието на бизнеса ви и ще предоставят обслужване на високо ниво за да имате правилната пазарна позиция сред конкурентите си.