смяна на водомер

Въпроси и отговори относно смяната на водомерите

Ремонт и Строителство

Главните причини да търсите водопроводчик, който да може да подмени водомера ви са две. Първата касае техническа неизправност и проблем за коректното отчитане на водата, която домакинството е изразходвало за битови нужди. При втората се има предвид срок, през който задължително битовите водомери подлежат на подмяна. Независимо дали проблем или предписание на дружеството за всеки от нас като потребители е от значение цената, когато ще заплатим за този вид услуга. В следващите редове ще потърсим именно добрите цени, доверени специалисти и ще изясним точните етапи, през които се налага да премине смяната на водомера ни. Грешките в случая са недопустими, защото несъмнено биха рефлектирали върху крайната цена, която ще се наложи да платим.

Колко ще ни струва смяната на водомера

Изяснихме двете основни причини, които са пряко свързани с това да бъде сменен водомера в дома ни. Няма как да продължим да живеем нормално ако водата, която трябва да платим е все едно захранваме басейн с олимпийски размери. Главозамайващата сметка, която е отчел дефектния водомер със сигурност следва да бъде сменен. Не по-малко решаващ е и срока, който е установен от дружеството доставчик за да се извърши фактическа подмяна с нов като отново целта е да се елиминират настъпването на дефекти в коректното и прецизно отчитане на водата от уреда.

Как да намерим обаче най-ниски цени за смяна на водомер? Въпросът е деликатен и касае онези моменти, които са пряко свързани с личните ни финансови възможности. Имайте предвид, че цената на услугата се определя съобразно:

  • Вид на избрания нов водомер (обикновен или с дистанционно отчитане на показанията);
  • Размер на водомера т.е. дали е 1/2″ или 3/4″;
  • Достъп до водомера или водомерната шахта.

Обичайно тарифите, които можете да намерите сред ВиК фурмите, предлагащи такива услуги са за цени около 40-45 лв. Наистина ще кажете „достъпна и нормална цена“. Но всъщност онова, което може да надуе сметката за смяната на водомера се оказва самия отчитащ потреблението уред. Дигиталните водомери са нов технологичен хит и за да намалят разходи ВиК дружествата изискват от потребителите при подмяна да се използват не стандартни и обикновени, а именно такива с дистанционно подаване на данни. Разбира се, че това ще оскъпи услугата по смяна на водомера, тъй като новите модели са три пъти по-скъпи от традиционните.

Правила и етапи за смяна на водомера

Тъй като става въпрос на уред, който измерва потребление, върху което се начислява съответната месечна сметка е от значение да се наеме екип, който има оторизация и има право да извършва такива услуги. Става въпрос за лиценз, който ВиК фирмите притежават, което им дава основание да предлагат на клиентите си такива услуги.

Внимание! Лиценза е това, за което задължително трябва да съблюдавате, която наемате екип за смяна на водомера, защото от това зависи дали уреда е законово поставен или пък подлежите на санкция за неспазване на съответните нормативни правила.

водомери

След като сте избрали фирма, която има фактическото право да монтира нови водомери, да ги пломбира и узаконява следват извършването на етапите на самия процес. а те са не толкова трудоемки особено при блокове и кооперации с много апартаменти, тъй като тук достъпа до водомерите е лесен и не предизвиква кой знае какви трудности за смяната. Обикновено услугата трае не повече от 30-40 минути и се провежда в следния ред:

  • Демонтаж на стар водомер;
  • Монтаж на нов водомер;
  • Тест;
  • Пломбиране;
  • Узаконяване.

Между всеки етап се изготвят протоколи, които в последствие се предават от фирмата, извършваща услугата на ВиК дружеството. Това реално прави проведените мероприятия напълно законни а самите потребители не се ангажират с излишни действия, които да им отнемат време за самото узаконяване на новия водомер. Това са накратко отговорите, които зададохме в началото на публикацията. Както и за всяка друга ВиК услуга не пропускайте да търсите качество, а не само да се водите от ниската цена.