хидроизолация на балкони

Хидроизолация на балкони и тераси – осигурете сигурност на сградата от потенциалните капризи на времето

Други Интериорни Идеи

Не се заблуждавайте, че единствената качествена изолация, която трябва да се направи е по покрива. Всички детайли, които са характерни за една сграда имат съществена роля за това да е топло и хидроизолирана. Дори направата на хидроизолация на тераси и балкони заема съществена част от качественото изпълнение на една конструкция, особено ако е предназначена за жилищно строителство. Всъщност ако се замислите покривите имат доста общи неща с терасите  и балконите, тъй като са на открито и несъмнено се повлияват от климатичните условия като дъжд, сняг, вятър. Ако подцените хидроизолирането това би се отразило на появата на нежелани течове, които да са предпоставка за сериозни материални щети. Така, че когато се строи нова сграда или пък се прави ремонт е препоръчително да се има предвид и това, че колкото важна е хидроизолацията на покривната конструкция, толкова решаващо е да се инвестира и в качествена хидроизолация на балкона или терасата.хидроизолация на покриви

Днес съвременните модерни сгради се изграждат с големи панорамни тераси, които обаче изискват специално отношение и добра хидроизолация. Това налага да се спазват конкретни правила, които от своя страна да гарантират, че в последствие няма да се появят течове. При хидроизолация на тераси и балкони притежателите на такива пространства имат интерес те да са подходящо изградени, тъй като освен така тераси могат да бъдат ползвани и като разширение на жилищната площ.

А времето е доста капризно и е добре да сте подготвени. Но не само срещу времевите капризи трябва да вземете мерки. Редно е да имате предвид, че всяко механично реконструиране на терасата или балкона може да допринесе до нарушаване на целостта на направеното хидроизолиране и по този начин съвсем неволно да предизвикате теч. Затова след като бригадата вече е изградила всеки един детайл по конструкцията, извършена е хидроизолация според правилата то не предприемайте каквито и да било дейности, с които да подобрявате или променяте чрез пробиване или изрязване на положените вече материали.

Дъждовните води, които се събират по терасите и балконите изискват да се направи много добра преценка за това какви материали да се вложат при ремонта или изграждането им. Освен за хидроизолация е решаващо да се обърне внимание и на топлоизолацията, която също има отношение към ефективното експлоатиране на една сграда. За да предотвратите неприятности като теч, отдаване на топлина и студ в зависимост от сезона е желателно освен ремонта на покрива да обърнете достатъчно внимание и на този по терасите и балконите. Това от своя страна е и превенция, която ще предотврати разрушаването на части от сградата.