складови операции

В какво се състои дейността складови операции, осъществявани в местата за митническо съхранение на товари?

Други Интериорни Идеи

Складирането е изключително важна дейност по отношение на съхраняването и поддържането на стоки в наличност. Но видовете складови операции се делят на няколко вида и днес ще разгледаме онзи, който касае митническото складиране и ползите от него. Като се има предвид, че голям процент от вноса и износа, който се осъществява в страната подлежат на митнически контрол то несъмнено възниква и нуждата от складиране докато бъде обработен съответния режим. Поради това, че дадена пратка все още не е преминала през митническо обмитяване или освобождаване се налага товара да бъде складиран. Именно това е част от така нареченото митническо складиране или още можете да срещнете и като складови операции. За да извършват такива операции складовете следва да отговарят на критериите на митническото законодателство. Това означава, че освен, че се извършва складова дейност, то всеки един от товарите бива съхранен в специален сектор. За целта фирмите, които са лицензирани и имат разрешение да извършват складови операции са изключително стриктни по отношение на това да изберат дори мебели, на които следва да се подредят съответните стоки, които са обект на складирането.

Въобще не са малко критериите, на които задължително трябва да отговарят складовете. Операциите тук са контролирани не само от системата за сигурност, но също така от жива охрана, както и митнически служители, които имат достъп до халето. Мебелите в помещенията за складиране са важен детайл, тъй като има пратки, които са специфични като документи, ценности и други и това налага те да се съхраняват на специални места, където да се гарантира тяхната цялост и да се елиминират евентуални повреди и щети.складове

Приоритет при митническото складиране е и това, че ако търговеца получател на този етап няма къде да съхрани съответния това то реално няма и нужда да плаща съответните такси и митническо навло. Именно поради това се оказва много по-рентабилно да се ползват добре оборудваните и обзаведени с висококачествени мебели складове. Операцията по складиране и настаняване на стоката ви в такъв склад се извършва чрез съответната процедура. Целия процес се контролира и съблюдава от митницата, което от своя страна е сигурност че товара ви е защитен и съхранен съобразно правилата.

Освен типичните за такива халета мебели, стелажи и други пособия, които подпомагат подредбата на различните като характеристика пратки към складовите операции няма как да пренебрегнем и системата, която следи стриктно коя стока къде е позиционирана и под какъв режим пребивава в съответното хале. Друга част от тази дейност е и обслужването чрез ползване на подемна техника и служители за товаро-разтоварните дейности.